تماس تلفنی با بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران
انتخاب زبان :
Phone call to the Central Veterinary Hospital
Select language
Central Veterinary Hospital of Tehran

دکتر مهدی یزدانی

متخصص بیماری های داخلی دام های کوچک

3.9/5 - (16 امتیاز)

سایر پزشکان بیمارستان

Other hospital doctors