تماس تلفنی با بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران
انتخاب زبان :
Phone call to the Central Veterinary Hospital
Select language
Central Veterinary Hospital of Tehran

Dr. Shabnam Shafiei

Dr. Shabnam Shafiei

1/5 - (1 vote)
دکتر شبنم شفیعی

ویدئوهای پزشک

هیچ ویدئویی وجود نداره

سایر پزشکان بیمارستان

Other hospital doctors