تماس تلفنی با بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران
انتخاب زبان :
Phone call to the Central Veterinary Hospital
Select language
Central Veterinary Hospital of Tehran

Dr. Keyvan Khojasteh

Specialist in Surgery and Anesthesia from Shiraz University

دکتر کیوان خجسته
ایشان یکی از پرسابقه‌ترین دامپزشکان بیمارستان و فارغ التحصیل دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران می‌باشند که سالهاست در زمینه کلینیکال پاتولوژی به فعالیت مبادرت می‌ورزند. بخش آزمایشگاه با مدیریت ایشان یکی از بخش‌های پیشرو بیمارستان بوده و از تمامی امکانات تشخیصی به روز دنیا بهره‌مند می‌باشد.

سایر پزشکان بیمارستان

Other hospital doctors