تماس تلفنی با بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران
انتخاب زبان :
Phone call to the Central Veterinary Hospital
Select language
Central Veterinary Hospital of Tehran

دکتر فرزاد یزدی

متخصص رادیولوژی از دانشگاه علوم تحقیقات

ایشان نیز داری بورد تخصی رادیولوژی بوده و یکی از دقیق ترین متخصصین بیمارستان می باشن د.ایشان علاوه بر تسط کامل بر رادیولوژی و سونوگرافی یکی از بهترین متخصصان در مورد اکو کاردیوگرافی بوده و در تشخیص دقیق بیماری های دقیق و درمان آنها به سزایی داشته و دارند .

3.2/5 - (16 امتیاز)

ویدئوهای پزشک

سایر پزشکان بیمارستان

Other hospital doctors