تماس تلفنی با بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران
انتخاب زبان :
انتخاب زبان :

دکتر امیر کمیلیان

متخصص بیماری های داخلی دام های کوچک

گسترده ترین خدمات مورد نیاز حیوانات خانگی، در بخش بیماری های داخلی به پت ها ارائه می گردد. از این رو مدیریت این بخش با انواع پیچیدگی ها و ظرافت ها روبروست.
آقای دکتر امیر کمیلیان متخصص باتجربه و خوشنام بیماریهای داخلی حیوانات خانگی، سالهاست که با دانش و درایت خود مسئولیت ریاست این بخش را برعهده دارند و نقش تعیین کننده ای در تعیین راهبردهای کلان و خرد بیمارستان داشته اند.

سایر پزشکان بیمارستان