تماس تلفنی با بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران
انتخاب زبان :
Phone call to the Central Veterinary Hospital
Select language
Central Veterinary Hospital of Tehran

دکتر نیلوفر صابری

5/5 - (1 امتیاز)

ویدئوهای پزشک

هیچ ویدئویی وجود نداره

سایر پزشکان بیمارستان

Other hospital doctors