تماس تلفنی با بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران
انتخاب زبان :
Phone call to the Central Veterinary Hospital
Select language
Central Veterinary Hospital of Tehran

دکتر فرنوش فارسیجانی

متخصص کلینیکال پاتولوژی از دانشگاه علوم تحقیقات تهران

3/5 - (8 امتیاز)

ویدئوهای پزشک

هیچ ویدئویی وجود نداره

سایر پزشکان بیمارستان

Other hospital doctors