تماس تلفنی با بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران
انتخاب زبان :
Phone call to the Central Veterinary Hospital
Select language
Central Veterinary Hospital of Tehran

دکتر فاطمه تمیمی

3.8/5 - (13 امتیاز)

ویدئوهای پزشک

هیچ ویدئویی وجود نداره

سایر پزشکان بیمارستان

Other hospital doctors