تماس تلفنی با بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران
انتخاب زبان :
Phone call to the Central Veterinary Hospital
Select language
Central Veterinary Hospital of Tehran

دکتر سحر سودمند

متخصص کلینیکال پاتولوژی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

2.3/5 - (3 امتیاز)

سایر پزشکان بیمارستان

Other hospital doctors