تماس تلفنی با بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران
انتخاب زبان :
Phone call to the Central Veterinary Hospital
Select language
Central Veterinary Hospital of Tehran

دکتر رومینا رجبی

دکترای حرفه ای دامپزشکی

4.2/5 - (9 امتیاز)

سایر پزشکان بیمارستان

Other hospital doctors