تماس تلفنی با بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران
انتخاب زبان :
انتخاب زبان :

دکتر امیرعلی رئیسی

متخصص رادیولوژی از دانشگاه علوم و تحقیقات

ایشان یکی از رادیولوژیست های با سابقه کشور می باشند که علاوه برکار بالینی در دانشگاه نیز به تدریس و تربیت دانشجویان اشتغال دارند. راهنمایی و مشاوره پایان نامه دوره دکترای عمومی و دکترای تخصصی همچنین تالیف مقدار قابل توجهی مقاله و انتشار آنها از فعالیت های علمی و پژوهشی ایشان می باشد.

سایر پزشکان بیمارستان