تماس تلفنی با بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران
انتخاب زبان :
انتخاب زبان :

دكتر نگار جهانی

متخصص (رزيدنت) كلينيكال پاتولوژي از دانشگاه علوم تحقيقات تهران

سایر پزشکان بیمارستان