تماس تلفنی با بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران
انتخاب زبان :
Phone call to the Central Veterinary Hospital
Select language
Central Veterinary Hospital of Tehran

دكتر شبنم شفيعی

دكتراي عمومی از دانشگاه تهران

ایشان یکی از پرسابقه‌ترین دامپزشکان بیمارستان و فارغ التحصیل دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران می‌باشند که سالهاست در زمینه کلینیکال پاتولوژی به فعالیت مبادرت می‌ورزند. بخش آزمایشگاه با مدیریت ایشان یکی از بخش‌های پیشرو بیمارستان بوده و از تمامی امکانات تشخیصی به روز دنیا بهره‌مند می‌باشد.

3.8/5 - (45 امتیاز)
دکتر شبنم شفیعی

ویدئوهای پزشک

هیچ ویدئویی وجود نداره

سایر پزشکان بیمارستان

Other hospital doctors