تماس تلفنی با بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران
انتخاب زبان :
Phone call to the Central Veterinary Hospital
Select language
Central Veterinary Hospital of Tehran

جستجو

اخبار بیمارستان

صفحه اخبار بیمارستان، شما را در جریان آخرین تحولات، رویدادها و اطلاعات مهم مرتبط با حیوانات قرار می‌دهد. در این صفحه آخرین اتفاقات و به روزرسانی‌های بیمارستان دامپزشکی مرکزی با مراجعان و دوستداران حیوانات به اشتراک گذاشته می‌شود.
به روزرسانی‌ها: بیمارستان دامپزشکی مرکزی به طور مستمر در حال پیشرفت است تا به نیازهای حیوانات و صاحبان آنها رسیدگی کند. از این رو بخشی از اخبار بیمارستان، به معرفی آخرین تجهیزات پیشرقته دامپزشکی، گسترش تیم دامپزشکان ماهر و ارتقای کیفیت مراقبتی اختصاص دارد.
اخبار رویدادها و کارگاه‌ها: در این بیمارستان، به طور منظم رویدادها و کارگاه‌هایی با هدف آموزش صاحبان حیوانات خانگی و افزایش آگاهی در مورد جنبه‌های مختلف سلامت حیوانات برگزار می‌شود که شامل سمینارهایی با موضوع تغذیه حیوانات خانگی، اجتماعی شدن توله سگ‌ها یا کارگاه‌هایی مثل مراقبت از دندا‌ن‌های حیوانات و غیره است. اطلاعیه‌های مربوط به این رویدادها در صفحه اخبار بیمارستان در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.
داستان موفقیت درمان: در پس هر درمان، جراحی یا بهبودی، داستانی دلچسب از پیروزی و انعطاف پذیری وجود دارد. بیمارستان دامپزشکی مرکزی به داستان‌های موفقیت بیماران خود افتخار می‌کند و مشتاقانه این داستان‌های الهام بخش را با شما در میان می‌گذارد.
اخبار مشارکت‌ها: بیمارستان دامپزشکی مرکزی، فعالانه با سازمان‌های محلی رفاه حیوانات در ارتباط است، در رویدادهای اجتماعی مرتبط با حیوانات شرکت می‌کند و از طرح‌هایی که رفاه حیوانات نیازمند را ارتقا می‌دهند حمایت می‌کند. از طریق صفحه اخبار ما، این فرصت را خواهید داشت که در این تلاش‌ها سهیم باشید.
به طور کلی صفحه اخبار بیمارستان، دریچه‌ای به قلب بیمارستان دامپزشکی مرکزی است. با بازدید مرتب از این صفحه در جریان آخرین اخبار، اطلاعیه‌ها و فرصت‌ها قرار خواهید گرفت. همچنین می‌توانید به بحث ها نیز بپیوندید و تجربیات و دیدگاه‌های خود را با ما در میان بگذارید.