تماس تلفنی با بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران
انتخاب زبان :
انتخاب زبان :

درخواست همکاری با بیمارستان مرکزی دامپزشکی مرکزی تهران

بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران از کلیه متخصصان،نخبگان، و علاقه مندان جوان که مایل به همکاری با بیمارستان هستند، خواهشنمند است، با پر کردن فرم های مخصوص و ذکر توانایی ها یا تخصص های خود مقدمه آشنایی بیشتر و حضور در بیمارستان به عنوا همکار را فراهم آوردند.

 

همکاری با بیمارستان

"*" فیلدهای الزامی را نشان می دهد

فایل ها را به اینجا بکشید
حداکثر اندازه فایل ها.