تماس تلفنی با بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران
انتخاب زبان :
Phone call to the Central Veterinary Hospital
Select language
Central Veterinary Hospital of Tehran

درخواست همکاری با بیمارستان مرکزی دامپزشکی مرکزی تهران

بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران از کلیه متخصصان،نخبگان، و علاقه مندان جوان که مایل به همکاری با بیمارستان هستند، خواهشنمند است، با پر کردن فرم های مخصوص و ذکر توانایی ها یا تخصص های خود مقدمه آشنایی بیشتر و حضور در بیمارستان به عنوا همکار را فراهم آوردند.

 
[gravityform id="2" title="true"]