تماس تلفنی با بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران
انتخاب زبان :
Phone call to the Central Veterinary Hospital
Select language
Central Veterinary Hospital of Tehran

پیشنهادها و انتقادها

بیمارستان دامپزشکی مرکزی
پیشنهادات و انتقادات شما برای ما ارزشمند است، زیرا این امکان را فراهم می آورد تا خدمات بهتری به شما ارائه دهیم. نظرات شما به دقت بررسی می شود. نظرات شما مستقیما در اختیار معاونت بیمارستان قرار می گیرد و به اشخاص ثالث فرستاده نمی شود. قبلا از حمایت شما تشکر می‌کنیم.
در صورت صلاحدید میتوانید فیلدهای مشخصات از قبیل نام، ایمیل و... را خالی بگذارید.