تماس تلفنی با بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران
انتخاب زبان :
Phone call to the Central Veterinary Hospital
Select language
Central Veterinary Hospital of Tehran

بخش اندوسکوپی و کلونوسکوپی

بیمارستان دامپزشکی مرکزی

بخش اندوسکوپی و کلونوسکوپی

بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران

دکتر بابک باستانی متخصص بیماری های داخلی دام‌های کوچک

ویدئوهای بخش

هیچ ویدئویی وجود نداره

سوالات متداول

no post select