تماس تلفنی با بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران
انتخاب زبان :
Phone call to the Central Veterinary Hospital
Select language
Central Veterinary Hospital of Tehran

بخش اگزوتیک و پرندگان بیمارستان دامپزشکی مرکزی

بیمارستان دامپزشکی مرکزی

پرندگان و حیوانات اگزوتیک بخش قابل توجهی از حیوانات خانگی را به خود اختصاص می دهند. این گونه ها دارای بیماری های گوناگون می باشند که بعضا می توانند با انسان مشترک باشند. همچنین در نگهداری موفق از آن ها، نقش مدیریت نیز بسیار پررنگ است از جمله مدیریت تغذیه ای، مدیریت محل نگهداری و… از این رو دامپزشکان شاغل در این زمینه طب، افرادی هستند که علاوه بر تسلط بر امور درمانی می بایست بر مسائل مدیریتی، بهداشتی و تغذیه ای نیز مسلط باشند. همانگونه که می دانید در دانشگاه های داخل کشور ورودی مربوط به پرندگان زینتی و حیوانات اگزوتیک به صورت رشته تخصصی وجود ندارد اما دامپزشکان عالقه مند به این حوزه که معمولا دارای تخصص های مرتبط از جمله بهداشت و بیماری های طیور یا بیماری های داخلی می باشند جهت ارتقای دانش و توانمندی های خود به گذراندن دوره های تکمیلی در کشورهای خارجی پرداخته اند و از دانش و تجربه حاصله جهت درمان بیماران نیازمند بهره میبرند.
اگزوتیک و پرندگان بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران
بخش اگزوتیک و پرندگان بیمارستان دامپزشکی مرکزی

بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران

دکتر حنیف قابل
دکتر حنیف قابل متخصص بخش پرندگان بیمارستان دامپزشکی مرکزی

بیمارستان مرکزی که سالهاست به عنوان مرکز معتمد سازمان حفاظت محیط زیست به درمان و بازپروری انواع مختلف گونه های پرنده و حیوانات نامتعارف پرداخته است با بهره گیری از متخصصان زبده خود در این زمینه همه روزه پذیرای انواع گونه های مختلف پرنده و اگزوتیک می باشد.

شما می توانید جهت دریافت خدمات در این زمینه به بیمارستان تشریف بیاورید اما پیشنهاد می نماییم پیش از تشریف فرمایی با پذیرش بیمارستان تماس حاصل نمایید تا در مورد روز و زمان حضور، هماهنگی انجام پذیرد.

ویدئوهای بخش

هیچ ویدئویی وجود نداره

سوالات متداول

no post select